You are here

Priser til frivillige

 • Idrætspriser 2017, årets ildsjæl, ugdomslederpris, årets initiativ

  Vinderne af priserne Årets ildsjæl, Årets initiativ og Ungdomslederpris 2017

Hver år uddeler Vallensbæk kommune en række priser til engagerede frivillige på baggrund af indstillinger fra foreninger og personer med tilknytning til Vallensbæk.

I Vallensbæk sætter vi stor pris på de mange frivillige, der hver dag året rundt, bruger deres dyrebare tid på at udføre en frivillig indsats. Det kan både være i forbindelse med det tunge bestyrelsesarbejde, som glad person i fronten i forbindelse med specifikke aktiviteter, som den praktiske gris eller som hyggetanten der altid sørger for kage til møderne.

I Vallensbæk sætter vi pris på ALLE frivillige, derfor uddeler vi tre forskellige priser:

 • Ungdomslederprisen
 • Årets initiativ
 • Årets ildsjæl

Priserne vil blive uddelt ved et arrangement den 4. maj 2018.

Du kan læse mere om de enkelte priser og kriterierne for dem i den grå boks længere nede på siden.

Priserne

 • Ungdomslederprisen

  Prisen kan tildeles personer som gennem minimum 3 år har udført et påskønnelsesværdigt arbejde for ungdommen.

  Der vil blive lagt vægt på, at personen har udført et ungdomsarbejde, som både har understøttet foreningens aktiviteter og fællesskabet og at ungdomslederen har været med til at skabe nogle rammer, som fastholder børn og unge.

 • Årets initiativ

  Prisen kan tildeles personer som har igangsat et nyt initiativ i 2017 til gavn for borgerne i Vallensbæk.

  Der vil blive lagt vægt på,

  • at personen har igangsat et initiativ, inden for ét eller flere af Folkeoplysningspolitikkens 5 indsatsområder.
  • at der er tale om et nyskabende initiativ

  De 5 indsatsområder for Folkeoplysningspolitikken er:

  1. Frivillighed og aktivt medborgerskab
  2. Netværk og samarbejde på tværs
  3. Udvikling af nye aktiviteter og måder at arbejde på
  4. Fokus på nye og andre målgrupper i Kultur- og foreningslivet
  5. Kommunikation og inddragelse
 • Årets ildsjæl

  Prisen kan tildeles en person der gennem de seneste år har udført en bemærkelsesværdig indsat i foreningsarbejdet.

  Der vil blive lagt vægt på, at personen er en ildsjæl: En person som brænder for en sag, der gør en forskel i foreningen. Det kan eksempelvis være som træner, ved en ekstraordinær indsats i dagligdagen, i bestyrelsesarbejdet/udvalg eller generelt i foreningen. Det handler om at kunne gøre en forskel, som er med til at foreningen er et bedre sted at være. 

 • Retningslinjer for tildeling af frivilligpriser

  - Vallensbæk Kommune uddeler hvert år max. 3 ungdomslederpriser. Der kan dog i ganske særlige begrundede tilfælde uddeles flere priser.

  - Vallensbæk kommune uddeler hvert år én pris til Årets initiativ.

  - Vallensbæk kommune uddeler hvert år én pris til Årets ildsjæl.

  - Folkeoplysningsudvalget har godkendt indstillingsskemaer med de kriterier, der bliver lagt vægt på i behandlingen af ansøgningerne

  - Alle borgere i Vallensbæk kommune kan indstille kandidater. Derudover kan Børne- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget stille forslag til kandidater.

  - Efter en prioriteret indstilling fra Folkeoplysningsudvalget træffer Børne- og Kulturudvalget beslutning om, hvilke kandidater der skal modtage priserne.

  - Frivilligpriserne uddeles ved et årlig arrangement for frivillige i Vallensbæk. 

Kontakt

Sidst opdateret 05.02.2018