You are here

Støjindsatsen i Vallensbæk

 • støj fra motorvejen

  Støjkortlægningen fra 2017 viser, at størstedelen af kommunen i større eller mindre grad har støjudfordringer fra vejtrafikken.

Politikerne i Vallensbæk er meget opmærksomme på støjproblematikken, og der arbejdes derfor på flere fronter for at bekæmpe støjen.

Sådan bekæmper Vallensbæk støjen 

Ud over arbejdet med støjkortlægning og de lovpligtige støjhandlingsplaner har Vallensbæk i samarbejde med en række kommuner og Gate 21 iværksat projektet Silent City.

Projektet sætter fokus på trafikstøj og viser mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj fra trafikken. Igennem dette projekt er Vallensbæk blandt andet blevet et af Europas første testlaboratorier for trafikstøj.  

Det indebærer, at du allerede nu og de kommende år kan se flere af Silent Citys forsøg rundt om i Vallensbæk. Du kan læse om nogle af forsøgene og Vallensbæk Kommunes projekter her: 

Støjskærme  
I 2016 opførte Vallensbæk Kommune en forsøgs-støjskærm ved rækkehusene på Broksøvej ud til Søndre Ringvej. Der er i 2019 afsat yderligere 1,5 millioner kroner (med en egenbetaling på 50 procent til de pågældende grundejere) til at udvide denne støjskærm langs begge sider af Søndre Ringvej. 

I 2017 blev der ligeledes i samarbejde med Gate 21 opført et støjabsorberende autoværn ved Vejlegårdsvej, og i 2016 opsatte Vejdirektoratet en støjskærm langs en del af Køge Bugt Motorvejen. 

 

Derudover opsætter Vallensbæk Kommune et 75 meter langt støjhegn til 1,9 mio.kr. for enden af Kirkebæk Allé, der skal lukke hullet i jordvolden ud mod Ringstedbanen.  

Vallensbæk fungerer i Silent City som et living lab, hvor nye teknologier til støjbekæmpelse testes. Det kan du lære mere om her, hvor du også kan læse om nogle af de konkrete forsøg med nye støjskærme, der er sat op i Vallensbæk.

Lavere hastighed  

Der er en klar sammenhæng mellem hastighed og støj. Vallensbæk Kommune har derfor indsnævret vejene flere steder – fx på Strandesplanaden, Vallensbæk Torvevej og Vallensbækvej - og dermed nedsat den tilladte hastighed til 50 km/t.

Vallensbæk Kommune kæmper også for en hastighedsnedsættelse til 90 km/t. på både Holbækmotorvejen og Køge Bugt motorvejen 

Støjreducerende asfalt 

Vallensbæk Kommune har brugt støjsvag asfalt på Strandesplanaden, Vallensbæk Torvevej og Vallensbækvej.

Det blev desuden politisk besluttet i februar 2018, at der altid skal følge et økonomisk overslag på opgradering til støjdæmpende belægning med på fremtidige anlægs- og renoveringsarbejder på vejanlæg, som involverer asfaltbelægning.

Støj i boligen 

På hjemmesiden roligbolig.dk kan du som borger læse meget mere om trafikstøj. Her er samlet rigtigt meget information om trafikstøj og støj, som udfordring i boligen.

Du kan læse om hvad du kan gøres ved din bolig for at få mindre trafikstøj indenfor eller på udendørsarealer.

Du kan også finde information om lovgivning, hvilke myndigheder som har ansvaret, effekterne af trafikstøj, hvordan man måler trafikstøj og meget andet. 

Styregruppe med fokus på støj 

I juni 2018 nedsatte kommunalbestyrelsen en styregruppe, der er ansvarlig for at udarbejde en støjhandlingsplan langs Holbækmotorvejen.

Styregruppen har fokus på trafikstøj, da en stor del af boligområderne i nord er påvirket af støj - primært fra Holbækmotorvejen, der er en statslig vej.  

I september 2018 mødtes styregruppen for første gang. Her gik de med det samme i gang med at drøfte, hvordan Vallensbæk kan bekæmpe støjen. Der blev desuden igangsat en analyse, der udpeger de steder, der er mest præget af støj. 

Resultaterne præsenteres for styregruppen i januar 2019. Med udgangspunkt i de resultater arbejdes der på en støjhandlingsplan langs Holbækmotorvejen. Vi forventer, at planen er lavet og godkendt af politikerne inden sommerferien 2019. 

Styregruppen består af 11 medlemmer som repræsenterer både politikere og de grundejerforeninger og boligområder langs Holbækmotorvejen, der er påvirket af støjgenerne. 

Folkemøde om støj  

Udfordringerne med støj blev også italesat gennem Gate 21 og Vallensbæk Kommunes samarbejde med Vestegnens Trafikforum. 

Samarbejdet stod blandt andet bag ’Det Støjer Stadig’, der var et folkemøde, hvor borgere, politikere og eksperter diskuterede trafikstøj.

Folkemødet blev afholdt den 1. oktober 2018 og var en stor succes med mere end 250 deltagere og med stor medieinteresse. 

Fakta om støj

 • Hvordan måler man støj?

  Man måler støjniveauet i decibel, der forkortes dB.  

  • 0 dB svarer til den laveste lyd et ungt og sundt menneskeøre kan høre.  
  • 60 dB til normal tale i 1 meters afstand. 
  • 120-140 dB er smertegrænsen for det menneskelige øre. 

  I forbindelse med kortlægningen af støj i Vallensbæk Kommune beregner man støjniveauet. Målingerne vil altid være et øjebliksbillede.

  I beregningen tages der derfor hensyn til en række forhold – for eksempel om det er nattrafik eller dagtrafik, vind og vejrforhold, eksisterende støjskærme og asfalt mv. Omkring 40 procent vil opleve vejstøjen som stærkt generende, hvis den har et niveau på 76 dB. 

 • Hvor stort et problem er støj? 

  I dag er støj fra trafikken den værste støjkilde i vores samfund. Alene i Danmark er over 720.000 boliger og 1,4 millioner danskere påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Der er altså ingen tvivl om, at vejstøjen er generende for vejens naboer, og at den kan påvirke sundhed, livskvalitet og boligers ejendomsværdi.

 • Hvor stort er problemet i Vallensbæk Kommune? Og hvor er det værst?

  Støjkortlægningen fra 2017 viser, at størstedelen af kommunen i større eller mindre grad har støjudfordringer fra vejtrafikken. Støjkortlægningen viser også, at problemet er størst i nord ved Holbækmotorvejen samt i syd ved dele af Køge Bugt motorvejen. 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 29.01.2020