You are here

Seniorpension

Hvis du efter et langt arbejdsliv er nedslidt og har højest 6 år til din folkepensionsalder, kan du søge seniorpension.

Seniorpension er en ydelse, du kan få, hvis du er tæt på pensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet og har en nedsat arbejdsevne, hvor du højst kan arbejde 15 timer om ugen.

Hvis du vil søge seniorpension, skal du opfylde følgende krav:

 • Du har højst 6 år til folkepensionsalderen
 • Ansøgningen kan tidligst indgives 6 måneder før betingelsen for højst 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt.
 • Din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job
 • Du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år (fuldtidsbeskæftiget). Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

Tjek hvornår du tidligst kan gå på pension på borger.dk

Søg om seniorpension i din bopælskommune

Du kan søge seniorpension i din bopælskommune, og det er kommunen, der afgør, om du har ret til ydelsen. Når du har søgt seniorpension, undersøger vi først, om du opfylder betingelserne for ordningen. Dernæst bliver din arbejdsevne vurderet i forhold til dit seneste job, som du har haft i ca. 12 måneder eller mere.     

Hovedreglen er, at du selv sørger for den nødvendige dokumentation. Hvis ikke du selv har mulighed for at skaffe den nødvendige dokumentation, hjælper Vallensbæk Kommune dig.

 • Du skal selv dokumentere din beskæftigelse via træk og print af oplysninger fra ATP
 • Du skal selv sørge for dokumentation for selvstændig beskæftigelse, regnskab, skat, omsætning, personlig indtjening mm.
 • Du skal selv kunne fremvise dokumentation, hvis du har haft arbejde, som er foregået i udlandet via lønsedler, udtalelse fra arbejdsgivere, udenlandske myndigheder, herunder skatteoplysninger mm.
 • Derudover, skal du fremsende oplysninger fra dit seneste job (med ansættelse på ca. 12 måneder eller mere), herunder en beskrivelse af dine arbejdsfunktioner, og oplysninger om hvilke kompetencer, der er en forudsætning for at kunne varetage jobbet (både fysiske og mentale).

Undtagelse fra kravet om fuldtidsbeskæftigelse

Det er et krav, at du har være fuldtidsbeskæftiget (arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år), når du søger om seniorpension.

De minimum 27 timer over 20-25 år skal anses som et gennemsnit. Du kan derfor blive undtaget fra kravet om fuldtidsbeskæftigelse, ud fra en konkret og individuel vurdering af din tilknytning til arbejdsmarkedet. Vallensbæk Kommune foretager vurderingen.

Det betyder, at du godt kan søge om seniorpension, selvom du har haft et par år på deltid ud af de 20-25 år, du har været tilknyttet arbejdsmarkedet.

Krav til bopæl og statsborgerskab for folke- førtids- eller seniorpensionister

For at få seniorpension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

For at få folke- førtids- eller seniorpension skal du som udgangspunkt:

 • Være dansk statsborger
 • Bo fast i Danmark
 • Have boet i Danmark i tre år i perioden fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen.

Kommunen skal afgøre sagen senest 6 måneder efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Når du får tilkendt seniorpension, gælder de samme regler som ved almindelig førtidspension. Det betyder fx, at du får samme beløb som førtidspensionister.

Du kan søge om seniorpension ved at kontakte Socialservice i Vallensbæk Kommune.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 29.04.2020