You are here

Faderskab

 • Far med sin baby

  Fotograf: Colourbox

  Barnet har ret til at kende sin biologiske baggrund.

Hvem der er barnets far skal fastslåes for at sikre, at barnet får rettigheder i forhold til sin far og ret til at kende sin biologiske baggrund.

Faderskabet betyder blandt andet at:
•faren har pligt til at forsørge barnet
•faren kan få samvær med barnet
•faren kan få del i forældremyndigheden
•barnet kan få farens efternavn
•barnet og faren har arveret efter hinanden og 
•barnet kan få samme indfødsret som faren, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Faderskab og fælles forældremyndighed (de første 14 dage efter fødslen)

I skal udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab, der giver jer fælles forældremyndighed over jeres barn, hvis I ikke er gift. Det kan I gøre her med NemID de første 14 dage efter barnets fødsel. Tryk på 'Start'.

Hvis I ikke kan få NemID skal I udfylde 'Erklæring til print'.

Hvis I ønsker at få fastlagt faderskabet før barnets fødsel eller senere end 14 dage efter barnets fødsel, skal I i stedet udfylde 'Faderskab og forældremyndighed (før fødslen og senere end 14 dage efter fødslen)'.

Det indebærer faderskabet

Det er vigtigt, at man ved, hvem der er barnets far, da faderskabet til et barn giver både barnet og faren en række rettigheder og pligter.

Når faderskab er blevet fastslået, betyder det blandt andet:

 • at faren har pligt til at forsørge sit barn
 • at barnet og faren har ret til at arve efter hinanden
 • at faren kan få samvær med sit barn
 • at faren kan få del i forældremyndigheden
 • at barnet kan få farens efternavn
 • at barnet kan få samme statsborgerskab som faren, hvis betingelserne er opfyldt.

Når faderskabet er fastslået, kan det normalt ikke ændres.

Sådan fastslås faderskabet

Hvis I er gift med hinanden, bliver ægtemanden automatisk registreret som barnets far, når barnets fødsel bliver registreret.

Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I anmelde faderskab (og fælles forældremyndighed) digitalt md en omsorgs- og ansvarserklæring. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed.

Der findes forskellige erklæringer, og I skal vælge den, der passer med tidspunktet for, hvornår I ønsker at anmelde faderskab og fælles forældremyndighed. Se tidsangivelserne i parenteserne.

 • Faderskab og fælles forældremyndighed (de første 14 dage efter fødslen)
 • Faderskab og fælles forældremyndighed (før fødslen og senere end 14 dage efter fødslen)

Hvis I sender erklæringen før barnets fødsel eller senere end 14 dage efter barnets fødsel, er det Statsforvaltningen, der behandler erklæringen. Hvis barnet er født, men mindre end 14 dage gammelt, er det jeres bopælssogn (kirkekontoret knyttet til jeres bopælsadresse), der behandler erklæringen.

Statsforvaltningen rejser en faderskabssag, hvis I er ugifte og ikke sender en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab og fælles forældremyndighed.

Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Hvis der er strid om faderskabet

Hvis den mand, som moren har udpeget som far, ikke anerkender faderskabet, kan Statsforvaltningen beslutte, at der skal fremskaffes retsgenetisk bevis, typisk ved mundskrab.

Hvis moren ikke oplyser navnet på en mulig far, skal hun til samtale og vejledning i Statsforvaltningen. Tilbageholder hun oplysninger, henvises sagen til domstolene.

Hvis en mand mener, at han er far til barnet, kan han i visse tilfælde anlægge faderskabssag for at få anerkendt faderskabet, selvom han ikke er gift med kvinden.

Læs mere under punktet "Rejs en faderskabssag (de første 6 måneder efter fødslen)"

Morens oplysninger til faderskabssagen

Hvis faderskabssagen behandles af Statsforvaltningen, har moren pligt til at oplyse, hvem der er eller kan være barnets far.

På denne blanket kan du som mor afgive dine oplysninger til faderskabssagen.

Blanketten kan også bruges i sager, hvor moren er blevet behandlet ved assisteret reproduktion.

Faderskab og fælles forældremyndighed (senere end 14 dage efter fødslen)

I skal udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab, hvis I ikke er gift. I får samtidig fælles forældremyndighed over jeres barn.

Denne omsorgs- og ansvarserklæring skal udfyldes, hvis I henvender jer senere end 14 dage efter barnets fødsel.

Hvis I henvender jer i løbet af de første 14 dage efter barnets fødsel, skal I i stedet udfylde ”Faderskab og fælles forældremyndighed (de første 14 dage efter barnets fødsel)”.

Anerkendelse af faderskab

Her kan du afgive anerkendelse af faderskab for dit barn. Du skal bruge denne blanket, hvis moren har haft et seksuelt forhold til to eller flere mænd i den periode, hvor hun blev gravid.

Du kan også bruge blanketten, hvis moren inden for de seneste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret fra ham.

Indsigelse mod et registreret faderskab (de første 6 måneder efter fødslen)

Selvom faderskabet allerede er bestemt, kan moren, faren, medmoderen eller barnets værge indtil seks måneder efter barnets fødsel protestere mod registreringen af et faderskab og bede om at få sagen behandlet på ny.

Genoptagelse af faderskabssag (senere end 6 måneder efter fødslen)

En faderskabssag kan i visse tilfælde genoptages, selvom der er gået mere end seks måneder, siden barnet blev født. Hvis du mener, at der er grund til at genoptage en faderskabssag, skal du bruge denne blanket.

Rejs en faderskabssag (de første 6 måneder efter fødslen)

En mand, som har haft et seksuelt forhold til moren i den periode, hvor hun blev gravid, har som hovedregel ret til at få prøvet, om han er barnets far.

Du kan rejse en faderskabssag inden seks måneder efter barnets fødsel.

Faderskab og fælles forældremyndighed (før fødslen)

I skal udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab, hvis I ikke er gift. I får samtidig fælles forældremyndighed over jeres barn.

Denne omsorgs- og ansvarserklæring skal udfyldes, hvis I henvender jer før barnets fødsel.

Hvis I henvender jer i løbet af de første 14 dage efter barnets fødsel, skal I i stedet udfylde ”Faderskab og fælles forældremyndighed (de første 14 dage efter barnets fødsel)”.

Sidst opdateret 09.05.2016