You are here

Modersmåls-undervisning

Modersmålsundervisning tilbydes i henhold til Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning tilbydes til undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt fra Færøerne og Grønland.

Det er ikke således kun sproget, men også forældrenes statsborgerskab, der har indflydelse på om modersmålsundervisning kan bevilges.

Der oprettes ikke hold i modersmålsundervisning i kommunen.

Forældre, der ønsker deres børn tilmeldt modersmålsundervisning, henvises i stedet til Københavns Kommune. I forbindelse med tilmelding til undervisningen, afgiver Vallensbæk Kommune betalingstilsagn for undervisningen.

Københavns Kommune oplyser, at elever kun kan gå til undervisning i et sprog, som de aktivt anvender i hjemmet.

Læs mere om Københavns Kommunes hjemmeside og hent tilmeldingsblanket

Den udfyldte tilmeldingsblanket skal godkendes af Center for Børn og Unge, inden den videresendes.

Befordring i forbindelse med modersmålsundervisning i anden kommune

Vallensbæk Kommune yder befordring til elever, der bor i Vallensbæk Kommune, men modtager modersmålsundervisning i en anden kommune. Der gives befordring til den billigste offentlige transportform. Opgørelse af udgifter til transport sker i september det efterfølgende skoleår. Opgørelsen beregnes ud fra elevens fremmøde ifølge protokollen.

Frist for ansøgning om befordring er den 31. august.

Ansøgning om befordring til modersmålsundervisning

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 02.06.2016