You are here

Offentligt tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18)

 • Ældre Sagen spiller banko

  Ældre Sagen stiller op med banko

Vallensbæk Kommune yder tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til §18 i Serviceloven. Læs mere om kriterierne for tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Kriterier for tildeling af tilskud

For at komme i betragtning ved tildeling af tilskud skal følgende kriterier opfyldes:

 • Ulønnet indsats, skal indgå som en afgørende faktor.
 • Tilskud ydes til sociale formål.
 • Aktiviteten skal foregå indenfor rammerne af en organisation, forening eller lignende.
 • Det primære formål må ikke være at skabe overskud.
 • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag.
 • Bestyrelsen skal yde en ulønnet frivillig indsats.
 • Foreningen skal underskrive og indsende en tro- og love erklæring på, at den har indhentet børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn under 15 år. Du kan finde tro- og loveerklæring her.

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2018 skal indeholde:

 1. En kort beskrivelse af det projekt eller formål, der søges støtte til
 2. Hvem der er ansvarlig for projektet
 3. Hvordan projektet i øvrigt er tænkt finansieret

Udover dette skal ansøgningen indeholde kontaktinformationer, CVR nummer og NEM kontonummer.

Ansøgning og afgørelse

Ansøgningsfristen for at søge tilskud er mandag den 4. december 2017.

Ansøgning skal sendes til Center for Sundhed, Kultur og Fritid (se kontakt nederst). Det er Social- og Sundhedsudvalget, der behandler ansøgningerne.

Der tilbageholdes en lille pulje midler til støtte til tiltag/aktiviteter efter ansøgningsfristen, hvortil man løbende kan ansøge, indtil puljen er tom.

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4130
Sidst opdateret 09.11.2018