You are here

Agenda 21

 • Kanotur på mosen

  Agenda 21 skal være med til at sikre, at der også i fremtiden er naturlige ressourcer

Agenda 21 er en international aftale og handlingsplan for, hvordan det internationale samfund skal arbejde med udvikling og miljø.

Vallensbæk Kommune arbejder på miljø- og energisiden med disse forudsætninger.

Det overordnede mål er en bæredygtig udvikling. En udvikling der sikrer, at løsningerne på eksisterende miljø- og ressourcemæssige udfordringer er forankrede i en ansvarlig og fremtidsorienteret strategi, adfærd og implementering.

Et punkt i Agenda 21 handler om hvordan lokale myndigheder bør formulere en Lokal Agenda 21 for lokalsamfundet i samarbejde med befolkning, virksomheder, foreninger m.v.

Alle kommuner i Danmark har pligt til at formulere en Agenda 21-strategi og redegøre for arbejdet med Lokal Agenda 21 en gang hvert fjerde år.

Her kan du læse referater fra afholdte møder i Agenda 21-rådet

 • Møde den 27.06.2019

  Deltagere:

  • Jan Høgskilde (JAH) formand
  • Marianne Friis-Mikkelsen (MFM)
  • Lene Holm Gamborg (LHG)
  • Kristine Klæbel (KRK)
  • Ruth Sloth Frederiksen (RSF)
  • Kenneth Meldgaard Larsen (KML)
  • Dan Sandager (DSA)
  • Martin Nielson (MARN)
  • Colette Josiassen (CJ)
  • Mikkel Bjørnstrup (MIBJ)
  • Per Lysholm Kjærebye (referent) (PLK)

  Afbud:

  • Ole Bertelsen (OLB)
  • Erdal Colak (ERC)

  1. Forslag til Agenda 21 strategi

  Strategien blev gennemgået og der blev fortaget enkelte rettelser på baggrund af spørgsmål fra Agenda 21 udvalget.
  Strategien skal nu sendes til politisk behandling.

  2. Godkendelse af referat fra LA21 mødet den 13. september 2018

  Referatet blev godkendt.

  3. Grønt regnskab 2018

  Regnskabet blev præsenteret. Udformningen af det grønne regnskab fik ros fra Agenda 21 og det giver et godt overblik.
  Der er et ønske om, at regnskabet for de enkelte lokaliteter bliver hængt op, så brugerne kan se, hvordan regnskabet ser ud for det pågældende sted.

  4. Status på affaldsplanen 2019

  Planen er blevet layoutet, så den er blevet mere læsevenlig. Den skal i høring i 8 uger. Der er et informationsmøde i høringsperioden, d. 13. august 2019 kl. 18.00-19.30 og sekretæren indkalder Agenda21 rådet til informationsmødet.

  5. Status på projekterne

  Fugletårnet : Vi forventer at det bliver færdigt i 2019.
  Skovmosen ll: Vi forventer at første spadestik bliver taget i 2019.
  Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse: På baggrund af bl.a. workshoppen med Koordinationsforum er der udarbejdet et udkast til indsatsplan.
  Indsatsplanen vil blive sendt til kommentering hos Koordinationsforum, som Agenda21 er en del af, hvorefter den skal til politisk behandling og sendes i høring.

  6. Elladestandere efter ønske fra Martin Nielson

  Agenda 21 ønsker at forvaltningen har en dialog med centerejerne og developere, omkring mulighed for etablering af elladestandere.

  7. Opgaver siden sidst

  • Artikel om elbiler i Vallensbæk Nu
   Artiklen er stadig aktuel, og KML stiller stadig gerne op til interview. Forvaltningen kontakter KML med henblik på aftale.
  • God idé med et LA21-møde med ekskursion f.eks. til en anden kommune med elbiler. Der undersøges en nærliggende sammenlignelig kommune
   I forbindelse med næste møde i september 2019, vil rådet besøge Albertslund Kommune for at høre om kommunens erfaring med elbiler. Sekretæren sørger for at arrangere det praktiske.
  • Beslutningsreferater fra LA-21 på hjemmesiden
   Beslutningsreferater skal være tilgængelige på hjemmesiden. Referatet rundsendes, og medlemmerne har en uge til at komme med kommentarer. Hvis der ingen kommentarer er, er referatet godkendt og vil derefter bliver lagt på hjemmesiden af sekretæren.
  • Gerne et indslag i Vallensbæk Nu om stormflodsscenarier
   Der kommer ikke en artikel om stormflodsscenarier i Vallensbæk NU, men der er i denne omgang af Vallensbæk Nu en artikel om hvad borgerne skal gøre for at forebygge hændelser i forbindelse med skybrud.


  8. Bordet rundt Ingen kommentarer

  9. Evt.
   

  Sekretæren indkalder Agenda 21-rådet til næste møde i september 2019.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 11.12.2019