You are here

Færdsel på is på søer, vandløb mv.

Al færdsel på isbelagte søer, vandløb mv. i Vallensbæk Kommune er forbudt.

Det skyldes, at der bl.a. afledes smeltevand med højt saltindhold fra vejene, hvilket gør istykkelsen særdeles uensartet, og bæreevnen dermed usikker. Samtidig er bundforholdene mange steder meget vekslende, og risikoen for varmelommer under isen er derfor tilstede.

Du må kun færdes på isen, hvis der skiltes om, at færdsel på isen det pågældende sted er lovligt.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 22.04.2015