You are here

Snerydning

 • Vejene ryddes for sne

  Både kommunen og grundejere har pligt til at rydde sne og salte.

Grundejere skal selv rydde sne og salte ud for deres ejendomme. Kommunen rydder sne og salter på offentlige veje og stier.

Det er grundejers pligt at rydde fortov og sti ud for sin ejendom for sne, når der er faldet så meget sne, at færdslen ikke kan afvikles normalt.

Vejdirektoratet oplyser, at grundejere har pligt til at rydde fortove, som er placeret på samme side som adgangsvejen.

Eventuelle snebunker skal du placere på den resterende del af fortovet. Hvis der ikke er plads, kan det placeres på den nærmeste del af kørebanen, uden for en evt. cykelsti. Det er vigtigt, at snebunkerne ikke bliver til fare for færdslen.

Af miljømæssige hensyn anbefaler Vallensbæk Kommune, at du ikke bruger kemiske opløsningsmider til glatførebekæmpelse. I stedet kan du bruge salt eller sand/grus.

Hvis du bor på en hjørnegrund, der på begge sider grænser op til en offentlig vej, skal du rydde hjørnet 10 m ud fra skel. Du kan læse reglerne og finde eksempler i vejledning til snerydning af fortove i de grønne bokse herunder.

Sådan rydder kommunen

Kommunen rydder sne på offentlige veje, stier og fortove når der er faldet sne i et sådant omfang, at en normal afvikling af færdslen hindres. 

Vi salter vejene, så snart glatføre er konstateret og på trafikvejene så vidt muligt, inden glatføre opstår. Snerydning og saltning af samtlige gennemgående færdselsårer (klasse 1 vejene) sker i tæt dialog med nabokommunerne.

Snerydning og saltning af offentlige veje, stier og fortove sker i prioriteret rækkefølge:

 • Overordnede gennemgående veje med høj trafikbelastning.
 • Stamveje og busruter, samt større skoleveje og cykelstier med gennemgående trafik. 
 • Boligveje, øvrige cykelstier og fortove. 
 • Øvrige veje og stiarealer.

Lederen af Vej og Park kan undtagelsesvis dispensere fra prioriteringen pga. særlige vejr- eller trafikforhold, der kan påvirke trafiksikkerheden. Vintertjenesten kører mandag til torsdag i tidsrummet 06.30-15 og fredag 06.30-11.30.

I den grå boks herunder kan du se, hvilke veje og stier der er hhv. klasse 1, 2, 3 og 4

Se hvordan veje og stier er prioriteret

 • Klasse 1

  Overordnede gennemgående veje med høj trafikbelastning, der forbinder det regionale og kommunale vejnet. Beredskab døgnet rundt, udkaldstid 0,5 time.

  • Idræts Allé
  • Strandesplanaden
  • Søndre Ringvej
  • Vallensbæk Torvevej
  • Vallensbæk Strandvej
  • Vallensbækvej
  • Vejlegårdsvej

  Hertil kommer:

  • Alle offentlige trapper
  • Stierne til Løkkekrogen
  • Kløverengen (særaftale i hverdage)
 • Klasse 2

  Stamveje og busruter, samt større skoleveje og cykelstier med gennemgående trafik. Beredskab døgnet rundt, udkaldstid 1 time.

  • Brøndbyvej (eksl. boligvej)
  • Bygaden
  • Blomsterengen
  • Bækkeskovvej (fra Ringvejen til Højstrupvej)
  • Egeskovvej (fra Vejlegårdsvej til Vejlegårdsparken)
  • Gammelgårds Allé
  • Horsbred
  • Hyrdeengen
  • Hyttevænget (Fra Vallensbæk Strandvej til Kollerupvej)
  • Højrupgårdsvej
  • Højstrupvej
  • Jydekrogen
  • Kollerupvej (Fra Vallensbæk Torvevej til Bonderupvej)
  • Løkkekrogen (stamvej og til 11 G)
  • Møllestensager
  • Mølletorvet
  • Nordmarksvænge (fra Vallensbæk Torvevej til rundkørsel)
  • Nøddebo Allé
  • Nørrebred Park Allé 
  • Rendsagervej (stamvej til Tværbækvej)
  • Risingevej
  • Syvhøjvænge
  • Tværbækvej
  • Vallensbæk Stationstorv
  • Vejlegårdsparken (eksl. sidevej til Vallensbækhus)
  • Vejlesvinget
 • Klasse 3

  Boligveje, øvrige cykelstier og fortove. Beredskab indenfor normal arbejdstid.

 • Klasse 4

  Øvrige veje og stiarealer. Beredskab som 4. prioritet og indenfor normal arbejdstid.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 30.11.2016